.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

MOLITVA ZA NUTARNJE OZDRAVLJENJE

...odložiti vam je prijašnje ponašanje, staroga ?ovjeka, koga varave požude vode u propast, a obnavljati se duhom svoje pameti i obu?i u novoga ?ovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine. (Ef 4,22-24)

Svaki vjernik unutar sebe kuša i duhovni život i život po tijelu. Krš?anin mora usmrtiti djela tijela (v. Rim 8,13) i živjeti svoj život po Duhu Svetome. 'Tijelo' zna?i sva zla maštanja i sje?anja, boli, rane, negativni osje?aji, razo?aranja, frustracije, osje?aji krivnje, odba?enosti, zatim naslije?ene grešne navike, ste?ene zle navike, povo?enje za krivim primjerima itd. Kad se takva djela provla?e kroz naš život, ne možemo živjeti po Duhu. Tada je potrebno oslobo?enje i unutarnje ozdravljenje.
Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle nasta! (2 Kor 5,17)

Što trebaš u?initi?

- Prikaži Gospodinu 'staroga' sebe sa svim svojim problemima. Provedi neko vrijeme u molitvi i dobro ?eš vidjeti sve svoje nedostatke.
- Vjeruj da je Isus sve tvoje grijehe u svom tijelu uznio na križ (v. 1 Pt 2,24).
- Pozovi Isusa u svoj život i zamoli ga da pro?e i ozdravi tvoj život od za?e?a sve do sada.
- Dok moliš, vjeruj da te Gospodin doti?e i ozdravlja (v. 1 Iv 5,14-15) i slavi ga za prekrasno iskustvo nutarnjeg ozdravljenja.

Moli ovako:

Isuse, molim Te da u?eš u moje srce, da dotakneš sva moja životna iskustva koja trebaju ozdravljenja. Ti me poznaješ bolje od mene samoga. Izlij zato svoju ljubav u svaki djeli? moga srca. Gdje god otkriješ ranjeno dijete, dotakni ga, utješi i oslobodi ga.
Po?i sa mnom kroz moj život od trenutka moga za?e?a. O?isti me i oslobodi od svih negativnih utjecaja koji mogu do?i iz toga vremena. Blagoslovi me kao malo dijete u maj?inoj utrobi odagnaj sve zapreke koje su možda postojale u vrijeme kad me majka nosila.
Usadi u mene duboku želju da budem nanovo ro?en i iscijeli svaku fizi?ku ili emocionalnu traumu koja mi je mogla naškoditi za vrijeme ra?anja. Hvala Ti Gospodine što si bio sa mnom i prihvatio me u svoje ruke u ?asu moga ro?enja, što si Ti želio moj život na ovoj zemlji i ve? mi onda govorio da me nikada ne?eš ostaviti ni zapustiti.
Isuse, molim Te osvijetli cijelo moje djetinjstvo svojim svjetlom i dotakni sva ona sje?anja koja prije?e da budem potpuno slobodan. Ako sam trebao više maj?ine ljubavi, pošalji svoju majku, Mariju, da nadoknadi sve što nedostaje. Zamoli je da me drži, ?uva, poljubi, da mi pri?a pri?e i ispuni sve praznine koje samo maj?ina ljubav svojom toplinom može dati.
Gospodine, možda je dijete u meni bilo lišeno prave o?inske ljubavi. Oslobodi me tako da mogu re?i ABBA, O?e, svakim dijelom svoga bi?a. Ako mi je trebalo više o?inske ljubavi, sigurnosti i spoznaje da sam voljeno i željeno dijete, molim Te ?vrsto me zagrli. Dopusti mi da osjetim sigurnost u Tvojim snažnim rukama. Obnovi moje povjerenje i hrabrost da se uzmognem suo?iti sa svim kušnjama ovoga svijeta, znaju?i da ?e me O?evo okrilje uvijek ?uvati od pada.
Pro?i kroz moj život, Gospodine, i utješi me u svakom onom trenutku kada ljudi prema meni nisu bili ljubazni. Ozdravi rane od onih susreta i osoba koje su unijele strah u moje bi?e, ili možda u?inile da se povu?em u sebe i sagradim barijere prema drugim ljudima. U trenucima kad sam se osje?ao usamljen, ostavljen i odba?en od ljudi, podigni me svojom ljubavlju i daruj mi sigurnost i osje?aj vrijednosti. Ljudi su me odbacili, govore?i ružne rije?i u vrijeme dok sam bio nevino dijete. Osje?ao sam se tužno i napušteno. Do?i Gospodine i ozdravi me.
Prikazujem Ti svoje nagone i grešne navike, svu moju pokvarenu i zlu narav i molim Te da me o?istiš i opereš, o Gospodine Isuse, predajem Ti cijeloga sebe, svoje tijelo, razum i duh, i zahvaljujem Ti što me obnavljaš. Hvala Ti, Gospodine.
Ako si u prilici, bilo bi dobro oti?i na duhovnu obnovu koja uklju?uje molitve za nutarnje ozdravljenje.

Nalazite se ovdje: Home Molive Isusu Molitva za nutarnje iscjeljenje

Udruga Vjera i svjetlo

Udruga osoba ranjenih razli?itim stupnjem mentalnog hendikepa.Više.

Zajednica dobri pastir

Molitvena grupa Zajednice dobri pastir. Pro?itaj više...