.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Franjeva?ki svjetovni red ili FSR ustanovljen je u nadahnu?u i po djelovanju svetoga Franje Asiškoga (1182-1226). Sv. je Franjo osniva? triju Franjeva?kih redova: Prvoga (muški, franjevci -redovnici), Drugoga (ženski, klarise - po sv. Klari) i Tre?ega (za ljude u svijetu). Zato se Franjeva?ki svjetovni red (FSR) dugo nazivao i "Tre?i red sv. Franje", a pripadnici toga Reda, "tre?oreci". U Franjino vrijeme neposredno poslije njega to su bila bra?a i sestre koji su željeli živjeti po primjeru sv. Franje, ali ostaju?i u svijetu.

 

Bra?a i sestre (tako se me?usobno nazivaju i osje?aju) svoje zajedništvo na najkonkretniji na?in proživljavaju u malim bratstvima ili zajednicama FSR-a vezanim uz samostane i župe. Takve zajednice imaju tako?er svoje vodstvo u koje je uklju?en i tzv. duhovni asistent (to je redovito sve?enik - franjevac).Bra?a i sestre žive evan?elje po primjeru sv. oca Franje i ?ine sve da se na taj na?in posvete intenzivnom duhovnim životom. Imaju svoja pravila, duhovnu svrhu i sredstva posve?enja. Oni služe u Crkvi, pomažu svojoj bra?i u bijedi i na?inom života u svojim društvenim i obiteljskim obvezama nastoje biti uzor.

 

FRAMA je kratica za zajednicu mladih koji se nazivaju FRAnjeva?ka MlAdež. To je bratstvo mladih koji se osje?aju pozvani Duhom Svetim da žive krš?anskim životom u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u sklopu franjeva?ke obitelji. Zajednicu Frame ?ine mladi ljudi od 14 do 30 godina. Dakle, ljudi koji bi se u najljepšim godinama svoga života trebali zapitati što i kako dalje u životu. Nakon Frame mogu nastaviti živjeti franjeva?ku duhovnost u FSR-u.

Prvotna ideja o osnivanju takvog bratstva nastala je u Italiji 80-ih godina kad je osnovana GIFRA što je na talijanskom kratica za Gioventu Francescana (mladi franjevci).. Frama je u kod nas stasala 90-ih u Hrvatskoj franjeva?koj provinciji Svetih ?irila i Metoda koja obuhva?a prostor od Iloka do Rijeke - Trsata. Najprije su se mladi zapo?eli okupljati u samostanu na Kaptolu u Zagrebu, ali ubrzo se Frama proširila i u ostale franjeva?ke krajeve Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

 

Pravi framaši su oni mladi koji su dali «obe?anje» , to je vanjski i crkveni znak prvog osobnog odgovora mladi?a ili djevojke na poziv Duha Svetoga da žele upoznati i živjeti Evan?elje na na?in sv. Franje. Framaši se okupljaju u franjeva?kom samostanu. Na sastanku framaša obra?uje se jedna od tema koje je bratstvo odlu?ilo prou?iti. Naj?eš?e se obra?uje crtica iz života sv. Franje te se odre?ena tema tj. problematika povezuje s nama i današnjim životom. Na susretu se uz izlaganje i razgovor pjevaju mnogobrojne duhovne pjesme i ?itaju se meditacije.

Svake godine za produbljivanje vjere kroz zajedništvo organiziraju se sve ve?i susreti:

 

Nalazite se ovdje: Home Susreti Molitvene zajednice u Sl.Brodu FSR Franjeva?ki svjetovni red

Udruga Vjera i svjetlo

Udruga osoba ranjenih razli?itim stupnjem mentalnog hendikepa.Više.

Zajednica dobri pastir

Molitvena grupa Zajednice dobri pastir. Pro?itaj više...