Nit knjigovodstvene usluge

vl.Sanja Jerković

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Zanimljivo

S-Obrt- vrste obrta - sezonski obrt

 

 OBRT

 

Obrt je, u smislu Zakona o obrtu, samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizi?kih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Obrtnik je fizi?ka osoba koja obavlja jednu ili više dopuštenih gospodarskih djelatnosti u svoje ime i za svoj ra?un, a pri tom se može koristiti i radom drugih osoba.
Osim fizi?kih osoba i trgova?ka društva posluju po odredbama Zakona o obrtu ako svoju djelatnost ili dio djelatnosti obavljaju na obrtni?ki na?in.

 

Sljede?e odredbe definirane Zakonom o obrtu je tako?er dobro znati:

 

 • Obrti se mogu obavljati i kao sezonski obrti najdulje šest mjeseci unutar jedne kalendarske godine.

 • Za obavljanje slobodnih, vezanih i povlaštenih obrta, obrtnik mora imati obrtnicu.

 • Za obavljanje povlaštenih obrta, obrtnik mora imati i povlasticu.

 • Obrtnicu izdaje nadležni županijski ured na ?ijem ?e podru?ju biti sjedište obrta, a povlasticu nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta.

 • Sadržaj i oblik obrtnice i povlastice propisuje ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo.
 • Ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo rješenjem utvr?uje cijenu obrtnice.

 

      Vrste obrta


Prema Zakonu o obrtu, obrti mogu biti:

 1. slobodni obrti - svi oni obrti za koje se kao uvjet ne traži stru?na osposobljenost ili majstorski ispit, odnosno svi obrti koji nisu obuhva?eni posebnim podzakonskim aktima. Za obavljanje slobodnih obrta fizi?ka osoba mora udovoljavati jedino op?im uvjetima navedenim u sljede?ojj to?ki 1.2. 
 2. vezani obrti - za koji se kao uvjet za obavljanje traži i poseban uvjet stru?ne osposobljenosti ili majstorski ispit (odnosno odgovaraju?a stru?na sprema)
 3. povlašteni obrti - koje obrtnik ili trgova?ko društvo smije obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo. Za obavljanje povlaštenih obrta obrtnik mora imati povlasticu, što zna?i da prvo mora udovoljiti op?im uvjetima i uvjetu spreme  za dobivanje obrtnice, a nakon dobivanja obrtnice podnijeti zahtjev za izdavanje-dobivanje povlastice.

Popis vezanih obrta koji se mogu obavljati temeljem stru?ne osposobljenosti ili majstorskog ispita i povlaštenih obrta koje obrtnik može obavljati tek pošto mjerodavno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta, izda obrtniku povlasticu, dan je u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95).

 

         Sezonski obrti

Pojedini, ali ne svi obrti mogu se obavljati kao sezonski obrti i to najdulje 6 mjeseci unutar jedne kalendarske godine. Osobe koje sezonski obavljaju obrt, u vrijeme trajanja sezonskog obavljanja obrta, uspostavljaju svojstvo osiguranika, prednost je što se samo za to razdoblje pla?aju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

Sezonsko obavljanje obrta trajno se upisuje u obrtni registar pa je prednost ovog na?ina obavljanja obrta da upisom vremena u kojem se on obavlja nije potrebno svake godine iznova prijavljivati obavljanje djelatnosti obrta.

Djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrti utvrdio je ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Pravilnikom o obrtima koji se mogu obavljati kao sezonski obrt, a to su sljede?e djelatnosti:

 • uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja
 • skupljanje žaba, puževa i sl.
 • uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnju
 • ribarstvo
 • mrjestilišta i ribnjaci
 • proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
 • prerada i konzerviranje ribe i ribljih proizvoda
 • prerada i konzerviranje vo?a i povr?a
 • proizvodnja pi?a
 • sje?a drva i usluge povezane s njima
 • proizvodnja i popravak nakita i srodnih proizvoda od plemenitih metala
 • gra?evinarstvo
 • trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima i popravak predmeta za osobnu potrebu i ku?anstvo
 • hoteli i restorani
 • vodeni prijevoz
 • djelatnost putni?kih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima
 • djelatnost navigacije vo?enja i pristajanja brodova, održavanje sidrišta
 • iznajmljivanje ostalih prijevoznih sredstava (motocikla, kamp prikolica, bicikla)
 • iznajmljivanje predmeta za osobnu upotrebu u ku?anstvu (predmeta za zabavu, pedalina, sportske opreme, knjiga)
 • djelatnost sajmova i zabavnih parkova
 • ostale sportske djelatnosti, osim marina (organiziranje i vo?enje sportskih natjecanja na otvorenom za amatere, djelatnost škola za sport i igre, sportsko-rekreatvini ribolov)
 • ostale rekreacijske djelatnosti
 • pranje i kemijsko ?iš?enje tekstila i krznenih proizvoda
 • frizerski saloni i saloni za uljepšavanje (masaža, manikiranje, pedikiranje, šminkanje i dr.)
 • djelatnosti za njegu i održavanje tijela (kupelji, saune, solariji, toplice, slaoni za mršavljenje, saloni za masažu, centri za održavanje tjelesne kondicije i dr.)
 • ostale uslužne djelatnosti (?uvari parkirnih mjesta, nosa?i, izrada i prodaja suvenira i sl.)
 • uslužno piljenje drva
 • uslužno pe?enje plodina
 • obavljanje usluga poljoprivrenim strojevima
 • otkupne stanice.

 

Nalazite se ovdje: Home Savijeti Obrt Obrt-Vrste obrta-Sezonski obrt

Novosti i propisi

Vodite brigu o svojim financijama - Budite u tijeku s novim propisima - Poveži te se s nama .

Kontaktirajte nas

Stojimo Vam na raspolaganju za sve upite, nedoumice - slobodno nas nazovite.

 • Tel: 035-441-441
 • Fax: 035-400-802
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Web: http://nit.alar-m.hr
 • Web: http://www.alar-m.hr