Nit knjigovodstvene usluge

vl.Sanja Jerković

Zanimljivo

S-Obrt- vrste obrta - sezonski obrt

OBRT

Obrt je, u smislu Zakona o obrtu, samostalno i trajno obavljanje doputenih gospodarskih djelatnosti od strane fizi?kih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pruanjem usluga na tritu.

Obrtnik je fizi?ka osoba koja obavlja jednu ili vie doputenih gospodarskih djelatnosti u svoje ime i za svoj ra?un, a pri tom se moe koristiti i radom drugih osoba.
Osim fizi?kih osoba i trgova?ka drutva posluju po odredbama Zakona o obrtu ako svoju djelatnost ili dio djelatnosti obavljaju na obrtni?ki na?in.

Sljede?e odredbe definirane Zakonom o obrtu je tako?er dobro znati:

 • Obrti se mogu obavljati i kao sezonski obrti najdulje est mjeseci unutar jedne kalendarske godine.

 • Za obavljanje slobodnih, vezanih i povlatenih obrta, obrtnik mora imati obrtnicu.

 • Za obavljanje povlatenih obrta, obrtnik mora imati i povlasticu.

 • Obrtnicu izdaje nadleni upanijski ured na ?ijem ?e podru?ju biti sjedite obrta, a povlasticu nadleno ministarstvo ovisno o vrsti obrta.

 • Sadraj i oblik obrtnice i povlastice propisuje ministar za obrt, malo i srednje poduzetnitvo.
 • Ministar za obrt, malo i srednje poduzetnitvo rjeenjem utvr?uje cijenu obrtnice.

Vrste obrta


Prema Zakonu o obrtu, obrti mogu biti:

 1. slobodni obrti - svi oni obrti za koje se kao uvjet ne trai stru?na osposobljenost ili majstorski ispit, odnosno svi obrti koji nisu obuhva?eni posebnim podzakonskim aktima. Za obavljanje slobodnih obrta fizi?ka osoba mora udovoljavati jedino op?im uvjetima navedenim u sljede?ojj to?ki 1.2.
 2. vezani obrti - za koji se kao uvjet za obavljanje trai i poseban uvjet stru?ne osposobljenosti ili majstorski ispit (odnosno odgovaraju?a stru?na sprema)
 3. povlateni obrti - koje obrtnik ili trgova?ko drutvo smije obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadleno ministarstvo. Za obavljanje povlatenih obrta obrtnik mora imati povlasticu, to zna?i da prvo mora udovoljiti op?im uvjetima i uvjetu spreme za dobivanje obrtnice, a nakon dobivanja obrtnice podnijeti zahtjev za izdavanje-dobivanje povlastice.

Popis vezanih obrta koji se mogu obavljati temeljem stru?ne osposobljenosti ili majstorskog ispita i povlatenih obrta koje obrtnik moe obavljati tek poto mjerodavno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta, izda obrtniku povlasticu, dan je u Pravilniku o vezanim i povlatenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95).

Sezonski obrti

Pojedini, ali ne svi obrti mogu se obavljati kao sezonski obrti i to najdulje 6 mjeseci unutar jedne kalendarske godine. Osobe koje sezonski obavljaju obrt, u vrijeme trajanja sezonskog obavljanja obrta, uspostavljaju svojstvo osiguranika, prednost je to se samo za to razdoblje pla?aju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

Sezonsko obavljanje obrta trajno se upisuje u obrtni registar pa je prednost ovog na?ina obavljanja obrta da upisom vremena u kojem se on obavlja nije potrebno svake godine iznova prijavljivati obavljanje djelatnosti obrta.

Djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrti utvrdio je ministar gospodarstva, rada i poduzetnitva Pravilnikom o obrtima koji se mogu obavljati kao sezonski obrt, a to su sljede?e djelatnosti:

 • uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja
 • skupljanje aba, pueva i sl.
 • uslune djelatnosti u biljnoj proizvodnju
 • ribarstvo
 • mrjestilita i ribnjaci
 • proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
 • prerada i konzerviranje ribe i ribljih proizvoda
 • prerada i konzerviranje vo?a i povr?a
 • proizvodnja pi?a
 • sje?a drva i usluge povezane s njima
 • proizvodnja i popravak nakita i srodnih proizvoda od plemenitih metala
 • gra?evinarstvo
 • trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima i popravak predmeta za osobnu potrebu i ku?anstvo
 • hoteli i restorani
 • vodeni prijevoz
 • djelatnost putni?kih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima
 • djelatnost navigacije vo?enja i pristajanja brodova, odravanje sidrita
 • iznajmljivanje ostalih prijevoznih sredstava (motocikla, kamp prikolica, bicikla)
 • iznajmljivanje predmeta za osobnu upotrebu u ku?anstvu (predmeta za zabavu, pedalina, sportske opreme, knjiga)
 • djelatnost sajmova i zabavnih parkova
 • ostale sportske djelatnosti, osim marina (organiziranje i vo?enje sportskih natjecanja na otvorenom za amatere, djelatnost kola za sport i igre, sportsko-rekreatvini ribolov)
 • ostale rekreacijske djelatnosti
 • pranje i kemijsko ?i?enje tekstila i krznenih proizvoda
 • frizerski saloni i saloni za uljepavanje (masaa, manikiranje, pedikiranje, minkanje i dr.)
 • djelatnosti za njegu i odravanje tijela (kupelji, saune, solariji, toplice, slaoni za mravljenje, saloni za masau, centri za odravanje tjelesne kondicije i dr.)
 • ostale uslune djelatnosti (?uvari parkirnih mjesta, nosa?i, izrada i prodaja suvenira i sl.)
 • usluno piljenje drva
 • usluno pe?enje plodina
 • obavljanje usluga poljoprivrenim strojevima
 • otkupne stanice.

Nalazite se ovdje: Home Savijeti Obrt Obrt-Vrste obrta-Sezonski obrt

Novosti i propisi

Vodite brigu o svojim financijama - Budite u tijeku s novim propisima - Povei te se s nama .

Kontaktirajte nas

Stojimo Vam na raspolaganju za sve upite, nedoumice - slobodno nas nazovite.

 • Tel: 035-441-441
 • Fax: 035-400-802
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Web: http://nit.alar-m.hr
 • Web: http://www.alar-m.hr